Tärkein Muu Kansainvälisen tutkimuksen usein kysytyt kysymykset

Kansainvälisen tutkimuksen usein kysytyt kysymykset

Lähtevä

Columbia Law School -opiskelijat suunnittelevat kansainvälistä tutkimusta

Napsauta alla olevaa aihetta siirtyäksesi kyseiseen osioon:

Napsauta avataksesi Suunnittelu

Miten ulkomailla opiskelu eroaa hallinnollisessa yhteydessä?

Columbia Law School tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella ulkomailla opiskelijoina, jotka ovat täysin upotettu koulutusohjelmaan, joka on jäsennelty, hallinnoitu ja opetettu eri laillisessa koulutuskulttuurissa. Uskomme, että tämän lähestymistavan arvo on itsestään selvä, mutta sinun tulisi kuitenkin olla tietoinen mahdollisista kustannuksista.

Vaikka jokaisen merentakaisen kumppanin on todettu täyttävän Columbian omat korkeat akateemiset vaatimukset, harvat koulut muualla kuin Yhdysvalloissa pystyvät hyödyntämään samanlaista hallinnollista resurssia. Ulkomailla opiskelevien opiskelijoiden tulisi siten ennakoida palkitseva henkinen kokemus, mutta myös byrokraattiset ja kulttuuriset haasteet, jotka voivat ylittää tyypillisesti Yhdysvaltain laillisessa koulutuksessa. Opiskelijoita, jotka eivät ole koskaan opiskelleet tai asuneet ulkomailla, kannustetaan voimakkaasti keskustelemaan näistä asioista Kansainvälisen ohjelmatoimiston kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Voivatko vaihto-opiskelijat opiskella ulkomailla?

Vaihto-opiskelijat voivat opiskella ulkomailla yhden lukukauden, mutta he eivät voi hakea kaksoistutkinto-ohjelmia, jotka edellyttävät koko 3L-vuoden viettämistä ulkomailla.

Kun sinut on hyväksytty ulkomailla suoritettavaan opiskeluun, sinun on haettava rekisteröintitoimistoa lähtemään ulkomaille lukukaudeksi. Lähetä lyhyt sähköposti osoitteeseen Rekisteröintipalvelujen toimisto selittämällä, mihin ohjelmaan sinut on hyväksytty ja miksi haluat osallistua ohjelmaan. Useimmissa tapauksissa nämä vetoomukset hyväksytään. Rekisterinpitäjän toimisto suosittelee yleensä, että pääset tarvittaviin mustien kirjainten kursseille Columbiassa ollessasi ja että puhut Office of Career Services- tai Social Justice Initiatives -ohjelmistoon ennen ulkomaille lähtöä.

Kuinka todennäköinen on minun hyväksyminen valittuun ohjelmaani? Onko opiskelijoille rajoituksia eri ohjelmille?

Historiallisesti suurin osa hakijoista on voinut osallistua ensimmäisen tai toisen valinnan ohjelmaan. Monet ohjelmat rajoittuvat kahteen tai kolmeen ehdokkaaseen vuodessa.

Global Alliance -ohjelmat on suunniteltu vastaamaan suurempaa määrää opiskelijoita. Oxford Global Alliance voi kestää enintään viisi; Amsterdam Global Alliance voi kestää kahdeksan; Pariisin Global Alliance voi kestää 16. On yleensä jonkinlaista liikkumista ohjelmissa, joissa on odotuslistoja. Luettelon tyhjentyminen riippuu kuitenkin viime kädessä tietyn ohjelman hakijoiden määrästä kuluvan vuoden aikana.

keskimääräinen psykologian jatko-oppilaitos

Pitääkö minun puhua isäntämaan kieltä opiskellaksesi ulkomailla?

Jotkut ohjelmat vaativat kielen sujuvuutta, esim. Pariisin I / Sorbonnessa sinun on puhuttava ranskaa. Buenos Airesissa sinun on puhuttava espanjaa. Monissa paikoissa voit suorittaa opinnot kokonaan englanniksi, esim. Amsterdam, ILF (Frankfurt), Luxemburg, Bucerius (Hampuri), CEU (Budapest), Beida (Peking), Hitotsubashi (Japani), ESADE (Barcelona), Sciences Po (Pariisi) jne.

Vaikuttaako ulkomailla opiskelu yleisen edun mukaiseen urapolkuuni?

Ulkomailla opiskelu on ollut erittäin hyödyllistä monille opiskelijoille, jotka harkitsevat yleisen edun mukaista uraa. Se voi kuitenkin olla ristiriidassa sellaisten klinikoiden, ulkopuolisten harjoitusten tai muiden kurssien osallistumisen kanssa tai pro bono -toiminnan kanssa, joita työnantajat arvostavat yleisen edun mukaisesti. Merentakaisten tutkimusten ajoitus voi myös aiheuttaa aikatauluristiriitoja yleisen edun mukaisten kalentereiden palkkaamisessa. Ota yhteyttä Social Justice Initiatives -ohjelmaan saadaksesi lisätietoja.

Napsauta avataksesi Hakeminen

Pitäisikö minun lisätä toinen ohjelma?

Sinun pitäisi ehdottomasti luetella toinen vaihtoehto, jos sinulla on sellainen; se ei vahingoita sinua millään tavalla. Yritämme aina sijoittaa sinut ensimmäiseen valintasi sijoitteluun ja odotamme sinua, jos et saa paikkaa. Pyydämme opiskelijoita, jotka valitaan ohjelmaan, ilmoittamaan meille mahdollisimman pian, jos he haluavat päästä paikalle tai peruuttaa hakemuksensa sekä hallinnollisista syistä että ystävällisyydestä jonkun muun opiskelijan kanssa odotuslistalla.

Mitä henkilökohtaiseen lausuntoon vaaditaan?

Henkilökohtaisen lausunnon tulisi kuvata akateemisia, ammatillisia ja / tai henkilökohtaisia ​​etujasi ja sitä, miten aiot opiskella ulkomailla näiden palvelemista. Lausekkeen tulee olla kaksinkertainen ja enintään kaksi sivua pitkä. Kirjoita vapaasti erillinen kappale ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta valinnastasi.

Mitä vaaditaan tiedekunnan suositukselle?

Kun olet antanut professorin nimen hakemuksen suositusosioon, suosittelijasi nimeämäsi henkilö saa järjestelmästä sähköpostin, jossa heitä pyydetään lähtemään joko: a) suosittelen, b) suosittelen, c) älä tiedä tarpeeksi hyvin suositella, tai d) älä suosittele.

Suosittelija on myös kehotettu tekemään vapaita kommentteja opiskelijasta. Useimmat suosittelijat kirjoittavat muutaman rivin sinne (esim. Siitä, miten he tietävät ja miksi suosittelevat sinua). On erityisen suositeltavaa, että suosittelijasi haluaa kirjoittaa muutaman rivin kilpailukykyisemmille ohjelmille.

Onko suosituksiin sama 1. maaliskuuta määräaika lopullisena hakemuksena?

Ennen hakujakson päättymistä sinun on lisättävä professorin / suosituksen tekijän nimi lähetettävään verkkohakemukseen. Kun he saavat sähköpostin järjestelmästämme, professorin on otettava seuraava vaihe ja lähetettävä saamansa lomake. Jos professorit eivät vastaa oikeaan aikaan, Kansainvälisten ohjelmien toimisto seuraa muistutuksia. Vaikka opiskelijoita ei rangaista myöhäisistä lähetyksistä, sinun tulee pyytää asiaa aikaisin, jotta päätöksenteko ei viivästy.

Millä ohjelmilla on yhteisvaatimuksia tai edellytyksiä?

 • Ennakko tai perusedellytys: Amsterdamin kansainvälinen allianssi kansainvälisessä rikosoikeudessa - L6269: Kansainvälinen oikeus (tai L6183: Yhdysvallat ja kansainvälinen oikeusjärjestelmä ). Huomaa: Kansainvälinen laki voidaan antaa Amsterdamissa, mutta ilman lisäluottoja. Opiskelijoille, jotka jättävät hakemuksen helmikuun 2021 aikana ja sen jälkeen, Kansainvälinen laki tulee olemaan ennakkoedellytys Amsterdamin globaalille liittoumalle, mutta voidaan silti pitää vaatimuksena opiskelijoille Amsterdamin lukukauden vaihdossa.
 • Edellytykset: Pariisin globaali allianssi globaalissa liikeoikeudessa - L6231: Yritykset; L6269: Kansainvälinen oikeus (tai L6183: Yhdysvallat ja kansainvälinen oikeusjärjestelmä). Nämä kurssit voidaan suorittaa milloin tahansa ennen Pariisin lukukautta.
 • Edellytykset: Oxford Global Alliance in Law and Finance - L6231: Yritykset; L6423: Arvopaperiasetus; L6232: Yritysrahoitus; L6202: Advanced Corporate Law: Yritysjärjestelyt (tarjotaan yleensä kevätlukukauden aikana ja joskus ei ole saatavilla syksyllä; hakijoiden tulisi mieluiten suunnitella ottamista L6202 2L vuoden keväällä). Kurssit voidaan suorittaa milloin tahansa ennen Oxfordin lukukautta.
  • Emme voi taata, että mitään erityistä kurssia tarjotaan 3L-vuoden syksyllä, joten opiskelijoiden tulisi mieluiten pyrkiä suorittamaan kolme tai neljä näistä kursseista 2L-vuoden loppuun mennessä. Muista se Yritykset on yleensä ennakko- tai perusedellytys muille ennakkoedellytyksille.
 • Kaksoistutkinto-ohjelmat ei ole edellytyksiä, mutta opiskelijoiden on täytettävä kaikki J.D.-tutkintovaatimukset voidakseen osallistua näihin tai muihin ulkomailla suoritettaviin opintoihin.

Kuinka minun pitäisi näyttää hakemuksessa, että olen käynyt tai käyn parhaillaan ennakkoluokat?

Sovellus kysyy, oletko suorittanut kukin ennakko- tai ydinosa. Merkitse kysymykseen Kyllä vain, jos sinulla on jompikumpi c loppuun kurssi tai ovat tällä hetkellä ilmoittautunut kurssilla. Jos aiot osallistua kurssille tulevalla lukukaudella, merkitse Ei, jotta voimme käyttää näitä tietoja muistuttamaan sinua puuttuvien kurssien suorittamisesta tulevaisuudessa.

Napsauta avataksesi Kustannukset

Jatketaanko Columbian lukukausimaksujen maksamista ulkomailla opiskelun aikana?

Joo. Ulkomailla opiskeluun osallistuvat Columbian opiskelijat maksavat edelleen Columbian lukukausimaksuja sekä terveydenhoitopalveluja ja sairausvakuutusmaksuja (lukuun ottamatta poikkeuksia). Suurin osa muista kampuspohjaisista palkkioista, mukaan lukien opiskelijoiden aktiviteetit ja yliopiston palvelut, vapautetaan ulkomailla opiskelun aikana. Columbia-opetuksesi maksaa myös kansainvälisten ohjelmien toimiston hallinnollisista palveluista, jotka tukevat ulkomaisten opiskelijoiden opiskelua ja yli kahden tusinan institutionaalisten kumppanuuksien hallintaa.

Kaikilta ulkomailla opiskeluun osallistuvilta opiskelijoilta veloitetaan edelleen Columbia Healthin terveys- ja siihen liittyvien palvelujen maksu. Palkkiolla maksetaan monista ulkomailla opiskeleville opiskelijoille tarkoitetuista Columbian terveydenhuoltopalveluista, mukaan lukien puhelinpalvelu mielenterveysneuvontaan ja seksuaaliseen väkivaltaan reagoiville palveluille ja hallinnollinen apu sairaanhoitojärjestelyissä, evakuoinnissa ja tarvittaessa kotiuttamisessa.

Kuinka ulkomailla opiskelu vaikuttaa taloudelliseen apuun?

Yhden tai yhden vuoden ulkomailla opiskelluilta opiskelijoilta veloitetaan sama lukukausimaksu ja opiskelijabudjetti on sama kuin jos he opiskelisivat Columbiassa, joten heidän taloudelliseen tukeensa ei vaikuta.

Institutionaalisen tuen (apurahan tai lainan) määrää ei mukauteta opiskelijoille, jotka osallistuvat yhden tai yhden vuoden ulkomailla opiskeluun. Opiskelijoiden, jotka tarvitsevat ylimääräistä lainaa luottopohjaisista lainaohjelmista korkeamman elinkustannusten kattamiseksi, tulee kirjoittaa rahoitustoimistoille pyytääkseen budjettikorjauspyyntöä. Asiakirjoissa pyritään kaikin tavoin vastaamaan kohtuullisiin pyyntöihin.

Katso lisätietoja aiheesta aiheesta Rahoitus ja taloudellinen tuki Columbia Law School J.D. -opiskelijoille, jotka osallistuvat ulkomaisiin opinto-ohjelmiin. Kaikkien opiskelijoiden on luettava ja allekirjoitettava tämä lomake ennen osallistumista ulkomailla suoritettaviin opintoihin.

Mistä muista kustannuksista vastaan?

Olet vastuussa elinkustannuksista ulkomailla ollessasi, mukaan lukien matkustaminen ulkomaille ja sieltä pois, asumiskulut, ruoka-, yleishyödylliset, viihde-, tulostus- ja oleskeluluvat. Vieraile kansainvälisten ohjelmien toimistossa nähdäksesi näytteitä elinkustannuksista eri ulkomaisissa laitoksissa.

Napsauta avataksesi Terveysvakuutus

Voidaanko Columbian sairausvakuutusmaksuista luopua ulkomailla opiskelun aikana?

Voit pyytää vapautusta muuten pakollisista Columbian sairausvakuutusmaksuista esittämällä todisteet riittävästä vaihtoehtoisesta kattavuudesta koko vuodelle (vaikka opiskelisitkin vain lukukauden ulkomailla) Columbian yliopiston vakuutus- ja immunisointitoimistoille. Vapautuksia ei yleensä myönnetä vain yhdelle lukukaudelle. Huolimatta siitä, myönnetäänkö vapautus, yliopiston käytäntö edellyttää, että kaikki opiskelijat ovat edelleen vastuussa terveys- ja siihen liittyvien palvelujen maksamisesta ulkomailla.

Columbian sairausvakuutussuunnitelmien osanottajien on maksettava taskusta sairaanhoitopalvelut, mukaan lukien rutiinilääkärikäynnit ja asiantuntijakäynnit, ja toimitettava kuitit sekä eritelty lasku Aetna Student Healthille korvausta varten. Jos olet ilmoittautunut muuhun kuin Columbia-suunnitelmaan, sinun on todennäköisesti ilmoitettava sairausvakuutussuunnitelmastasi kansainvälisesti aiheutuneet lääketieteelliset hätätilanteet ja sairauskulut, ja seurantakysely on toimitettava nopeasti tarvittaessa.

Valmistaudu kaikissa tapauksissa tarkistamalla sairausvakuutussuunnitelman raportointivaatimukset ja korvaussäännökset ennen matkaa.

Mahdollisen muun kattavuutesi lisäksi jotkin kumppanikoulut (esim. Amsterdam, Paris 1 ja Sciences Po) saattavat vaatia todisteita tietystä erityisesti määritellystä kansainvälisestä kattavuudesta tai lisävakuutuksesta. Katso lisätietoja kustakin yksittäisestä ohjelmasivulta.

Napsauta avataksesi Valmistautuminen opiskelemaan ulkomailla

Kuinka haen opiskelijaviisumia / oleskelulupaa?

Kaikkien osallistujien on täytettävä isäntämaan opiskelijaviisumivaatimukset ja heillä on oltava passi, joka on voimassa kuusi kuukautta alkuperäisen matkan jälkeen. Erityiset hakumenettelyt vaihtelevat maan ja kansalaisuuden mukaan.

Muut kuin Yhdysvallat kansalaisten tulisi tarkistaa nykyiset viisumivaatimukset ja sallia lisäaika; joissakin tapauksissa heihin sovellettava viisumiprosessi voi kestää kauemmin kuin Yhdysvaltain kansalaisilla.

Aloita viisumihakemus heti, kun olet vastaanottanut virallisen hyväksymiskirjeen, koska viisumiaikoja voidaan tarvita ja lähtö- ja saapumisajat täyttyvät nopeasti. Tapaamisen aikatauluttamisen keskeyttäminen voi estää sinua saamasta viisumia ajoissa ilmoittautuaksesi ulkomaille. Jos et voi opiskella ulkomailla, etkä ole järjestänyt ilmoittautumistaan ​​Columbiaan ajoissa, saatat joutua käyttämään lomaa.

Kuinka saan sairausvakuutustodistuksen / -kortin, jos viisumi vaaditaan?

Columbia-suunnitelman opiskelijoiden tulee soittaa asiakaspalveluun Aetna Student Healthiin numeroon 800-859-8471. He pyytävät joitain perustietoja, kuten vakuutustunnusta, syntymäaikaa, osoitetta ja syytä saada todistus (esim. Viisumikelpoisuus). Sertifikaatit voidaan faksata tai lähettää maksutta seitsemän - 10 arkipäivää.

Opiskelijoiden, jotka eivät kuulu Columbia-suunnitelmaan, on tarkistettava omalla vakuutussuunnitelmallaan, täyttävätkö he ulkomaalaisen koulun tai hallituksen ulkomaille asettamat kriteerit.

Voinko osallistua kahteen lukukauden ulkomaiseen ohjelmaan kahden lukukauden ajan Columbia Law Schoolissa?

moviestarplanet hakata ei ihmisen todentamista

Ei. Voit saada hyvitystä kahdesta lukukaudesta ulkomailla vain, jos osallistut johonkin kaksoistutkinto-ohjelmistamme, joka edellyttää 3L-vuoden molempien lukukausien viettämistä Lontoossa, Pariisissa tai Frankfurtissa.

Voinko osallistua DC: n harjoitteluun, jos opiskelen lukukauden ulkomailla?

Joo. Voit hakea ja saada osallistua, jos se hyväksytään. Varmista, että täytät kaikki tutkintovaatimukset, kuten aina.

Napsauta avataksesi Asuminen

Voinko vuokrata Columbian asuntoni, kun menen ulkomaille?
Sinulla on oikeus vuokrata Columbia-asuntosi, jos olet Columbian hyväksymässä ohjelmassa etkä ole viimeisellä lukukaudella Columbiassa - ts. jos olet 3L ulkomailla syksyn lukukauden aikana tai ovat 2 litran päässä kummallekin lukukaudelle. Sinun on täytettävä vuokralomakkeet ja saat allekirjoituksen lakikoulun asumisyhteyshenkilöltä opiskelijapalveluissa.

Meillä on monia kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita, jotka tulevat Columbian lakikouluun, varsinkin syksyllä. He haluavat löytää miellyttävän ja kohtuuhintaisen asunnon, ja otamme mielellämme yhteyttä. Joka vuosi monet saapuvat vaihto-opiskelijat vuokraavat Columbian asuntoja Columbia Law School -opiskelijoilta, jotka lähtevät ulkomaille lukukaudeksi.

Poikkeus: Joissakin tapauksissa lakikoulutuksen (ei Columbian yliopiston asuntotuotteiden) jatko-opiskelijat voivat vuokrata kevätlukukaudella, jos he ovat sitoutuneet pysymään yksiköissään opiskelemaan asianajajakoulutukseen valmistumisen jälkeen.

Jos opiskelen ulkomailla viimeisellä lukukaudella ennen valmistumistani, voinko vuokrata yksikköni / pitää sen yllä?
Ei. Viimeisen lukukauden opiskelijoiden on luovutettava Columbia-asuntonsa kokonaan. Opiskelijoiden on ilmoitettava suunnitelmastaan ​​30 päivää etukäteen, ja he vastaavat vain vuokrasta siihen päivään asti, jona he muuttavat ja palauttavat avaimet. Keväällä ulkomaille lähtevien opiskelijoiden on luovutettava huoneistot viimeistään 31. joulukuuta, jotta vältetään seuraavan lukukauden maksaminen.

Jos menen ulkomaille keväällä, voinko palata lakikoulun asuntoon opiskelemaan valtion asianajajahuoneeseen?
Valitettavasti 3L-opiskelijat eivät saa säilyttää huoneistojaan keväällä palatakseen valtion asianajaja-asuntotuotteille. Oxford Global Alliance -opiskelijat, joiden ohjelma päättyy maaliskuussa, voivat päättää säilyttää tai luopua asunnostaan ​​ja voivat hakea oleskelua asunnossa bar-opintoja varten, mutta he eivät saa vuokrata vuokralle ulkomailla.

Napsauta avataksesi Tukipalvelut

Saanko hätäapua?

Yliopisto on säilyttänyt Kansainvälinen SOS (ISOS) tarjoamaan maailmanlaajuista hätäapua matkustamiseen, joka kattaa tiedekunnan, henkilökunnan ja opiskelijoiden lääketieteellisen ja evakuoinnin kattamisen ulkomailla ollessaan Columbiaan liittyvillä matkoilla. ISOS-palveluun voi myös ottaa yhteyttä helpon ja mukavan hoidon löytämiseen sijaintisi läheisyydessä.

Mitä mielenterveyden tukipalveluja on saatavilla?

Kolumbian yliopiston ulkomaisten tytäryhtiöiden mielenterveystarpeiden tukemiseksi yliopisto tarjoaa ISOS: lta kaksi lisäpalvelua: Enhanced Emotional Support ja LiveChat.

 • Parannettu emotionaalinen tuki antaa Columbian matkustajille jopa viisi ilmaista neuvontakertaa (matkaa kohden) sertifioidun mielenterveysalan lääkärin kanssa ulkomailla. Nämä istunnot voidaan järjestää puhelimitse, Skypellä tai - jos mahdollista - henkilökohtaisesti valitsemallasi tavalla. Pääsy tähän tarjoukseen on käytettävissä ympäri vuorokauden soittamalla ISOS: n omistettuun koulupuhelimeen numerolla +1 215 942 847. Suostumuksen antaneille opiskelijoille hoidon jatkuvuus neuvonta- ja psykologisen palvelun (CPS) kanssa koordinoidaan, kun opiskelija palaa kampukselle.
 • LiveChat antaa Columbian tytäryhtiöille, jotka ovat ladanneet ISOS-apusovelluksen (saatavana Apple-, Android- ja Windows-alustoille), keskustella 24/7 reaaliajassa ISOS-edustajan kanssa mahdollisista terveys-, turvallisuus- tai turvallisuuskysymyksistä. Koska LiveChatia voidaan käyttää Wi-Fi-signaalin kautta, siitä ei veloiteta dataa / verkkovierailumaksuja.
Napsauta avataksesi Vammaismajoitukset

Mitä vammaismajoituksia on tarjolla?

Columbia Law School ei tarjoa omia kurssejaan ulkomailla, vaan sijoittaa opiskelijat pysyviin akateemisiin ohjelmiin, joita kumppanikoulut johtavat. Sekä vammaisuuden pätevyyttä että siihen liittyvää majoitusta koskevat kansainväliset standardit voivat vaihdella kumppanikoulun tai kaupungin / maan mukaan. Joistakin ohjelmista saattaa puuttua monia tavanomaisia ​​vammaismajoituksia, joita löytyy Columbiasta ja koko Yhdysvalloista. Opiskelijoita kehotetaan kuulemaan Kansainvälisten ohjelmien toimistoa olosuhteista tietyissä kouluissa ja mahdollisuudesta pyytää kohtuullista majoitusta (esim. fyysinen esteettömyys ja pidempi tenttien aika) dokumentoiduille vammaisille. On tärkeää, että opiskelijat, jotka tarvitsevat majoitusta, ottavat yhteyttä ulkomaiseen oppilaitokseen useita kuukausia ennen ulkomaanmatkaa.

Napsauta avataksesi Akateemikot

Miksi LawNet näyttää vain 10 opintopistettä lukukaudellani ulkomailla?

yksityinen yliopisto New Yorkissa

Siihen asti, kunnes meillä on lopullinen aikataulusi, lukukausien ulkomaisten ohjelmien opiskelijat rekisteröidään 10 pisteeseen LawNetissä paikkamiehenä. Lukukauden aikana saamiesi opintopisteiden todellinen määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tämä. Kun meillä on opiskelijoiden kurssitiedot, määritämme vastaavan määrän oikeustieteiden opintopisteitä ja päivitämme LawNetin vastaavasti.

Kuinka monta krediittiä voin ansaita ulkomailla?

Yleensä opiskelijat ottavat 11-13 opintopistettä ulkomailla. CLS-opintopisteiden enimmäismäärä, joka voidaan siirtää lukukaudessa, on yhtä suuri kuin 13. Luottojen hyväksyminen ulkomaisessa koulussa suoritetulta kurssilta edellyttää, että se täyttää Columbian lakikoulun vaatimukset.

Toisinaan opiskelijat ottavat vastaavan määrän yhdeksän tai 10 opintopistettä ulkomailla ja täyttävät vähimmäisvaatimukset valvotulla tutkimuksella Columbian professorin kanssa tai päiväkirjatyössä ulkomailla.

Yleensä Columbia Law School ei myönnä tunnustusta J.D.:lle klinikoille, harjoittelupaikoille ja muille kokemuksellisille oppimisohjelmille, jotka toteutetaan osana ulkomailla suoritettavaa opiskeluohjelmaa. Ulkomailla suoritettuja kursseja ei voida laskea mukaan Kent- tai Stone-palkintoihin. Lukukauden ulkomailla olevat opiskelijat ovat oikeutettuja arvosanoihin vain, jos he ovat ilmoittautuneet vähintään 15 luokitellulle opintopisteelle lakikoulusta kyseisen lukuvuoden aikana.

Pariisin ja Amsterdamin liittoutuman osallistujat saavat 12 CLS-hyvitystä. Oxfordin osallistujat saavat yhdeksän CLS-hyvitystä kiinteästä aikataulusta, ja heidän on myös kirjoitettava 2-3 opintopisteen ohjattu tutkimustyö Columbian professorin kanssa. Lontoo OTK osallistujat saavat 18 CLS-opintopistettä vuodelta ja vaativat kolmen opintopisteen ohjattua tutkimustyötä 21 CLS-opintopisteen saavuttamiseksi. Sciences Po kaksoistutkintoon osallistuvat saavat 21 CLS-hyvitystä vuodelta.

Huomaa: Paris 1 ja Frankfurt (ILF) kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuvat saavat 20 opintopistettä vuoden opinnoista. Potentiaalisten osallistujien tulisi puhua OIP kuinka tarvitset yhden ylimääräisen hyvityksen.

Kuinka kansainväliset opintosuoritukset muunnetaan oikeustieteiden opintopisteiksi?

Law School myöntää J.D.-luottoa ulkomailla suoritettavaan opiskeluun tavalla, joka on yhdenmukainen ABA: n standardin 310 kanssa (Kurssitöiden luottotuntien määrittäminen). Ottaen huomioon opintosuorituksiin liittyvien käytäntöjen vaihtelut eri kansallisten koulutusjärjestelmien välillä, OIP: n on määritettävä opintosuoritusten siirtäminen tapauskohtaisesti. Yleensä vaadimme yleensä noin 14-15 tuntia luokkahuoneen aikaa, jota kutakin tukee noin kaksi tuntia luokkahuoneen ulkopuolista työtä kutakin J.D.

OIP: n on hyväksyttävä kaikki ulkomailla luotettavaksi otetut kurssit. Opiskelijat vastaavat seuraavien tietojen lähettämisestä osoitteeseen[sähköposti suojattu]heti kun kumppanikoulun kurssirekisteröinti tai lisäys / pudotus sallii:

 • Luettelo kursseista, joihin aiot ilmoittautua
 • Kumppanikoulun kullekin kurssille myöntämien ulkomaisten opintopisteiden määrä
 • Luokkahuoneiden minuuttien lukumäärä per kurssi kutakin kurssia kohden
 • Luokkaistuntojen lukumäärä kunkin kurssin aikana
 • Kullekin luokalle lasketaan luokan istuntojen määrä lukukerralla kerrottuna luokan istuntojen minuuttien lukumäärällä ja luokkahuoneen minuuttien kokonaismäärä

Kaikista ehdotetuista myöhemmistä kurssimuutoksista on ilmoitettava välittömästi OIP: lle hyväksyttäväksi.

Saatat joutua lisäämään kursseja tai kirjoittamaan ylimääräisen valvotun tutkimustyön Columbian lakiprofessorin kanssa, jos et muuten saa hyväksyntää riittävien opintojen siirtämiseen J.D.

Huomaa: On mahdollista, että OIP ei ehkä hyväksy ehdotettua kurssivalintaa, joten sinun on annettava riittävästi aikaa tarvittavien muutosten tekemiseen. Kursseille, joita ei voida hyväksyä (esim. Kielen opiskelu) tai joita tarjotaan kumppanikoulun oikeustieteellisen tiedekunnan ulkopuolella (esim. Kauppakorkeakoulussa), ei anneta hyvitystä.

Voinko saada hyvitystä kielikursseista ulkomailla?

Ei. Ulkomailla suoritetut ei-lakikurssit eivät kuulu J.D.-tutkintoon.

Onko läsnäolo pakollista ulkomaalaisissa kouluissa?

Politiikka riippuu koulusta. Joissakin paikoissa läsnäolo on pakollista saadakseen luottoa ulkomaisesta koulusta. Esimerkiksi joissakin Pariisin kouluissa yli kaksi poissaoloa voi johtaa kurssin epäonnistumiseen. Ei ulkomaista luottoa ei tarkoita Columbian luottoa. Sinua odotetaan käyvän kursseilla, noudattamaan kumppanikoulun sääntöjä ja edustamaan Columbian lakikoulua hyvin ulkomailla.

Näkyykö ulkomailla opiskelu arvosanoja lakikorkeakoulun tekstissä?

Saat kopiot, joissa on arvosanat kumppanijuristilta. Ulkomailla ansaitut arvosanat eivät sisälly Columbia-opintosuorituksiin. Columbian transkriptiossa ilmoitetaan vain kansainvälisessä ulkomailla suoritettavassa opiskeluohjelmassa ansaittujen opintosuoritusten määrä.

Columbia myöntää kuitenkin - ja Columbian transkriptio vain heijastaa - hyvityksiä hyväksytyistä kursseista, jotka olet suorittanut vastaavalla C-palkinnolla. Opiskelijat eivät yleensä saa osallistua kursseihin ulkomailla hyväksyttyjen / hylättyjen perusteella.

Voinko täyttää pro bono -vaatimukseni ulkomailla?

Joo. SJI: n ennakkohyväksynnällä on mahdollista tehdä pro bono -työtä ulkomailla tai etänä. Varmista, että saat tämän hyväksynnän ennen projektin aloittamista.

Voinko täyttää kokemusvaatimukseni ulkomailla?

Ei, kuusi kokemuksellista opintosi on täytettävä ollessasi Columbiassa.

Voinko jatkaa päiväkirjan tekemistä ulkomailla?

Lehdet määrittelevät omat käytäntönsä siitä, voivatko opiskelijat viettää lukukauden tai vuoden poissa Columbiasta. Monissa lehdissä opiskelijat voivat viettää lukukauden tai vuoden ulkomailla ja työskennellä etänä ja / tai saada luottoa ulkomailla, mutta on aina parasta tarkistaa heiltä. Columbia Law Review sallii rajoitetun määrän jäseniä opiskella ulkomailla.

Millaisia ​​arvioita ulkomailla suoritettavasta opinnostani minun on lähetettävä?

Sinun on lähetettävä kurssi- ja ohjelma-arviot. Kurssiarviointien tulisi olla noin puolet yhdelle sivulle kutakin luokkaa varten, ja niiden tulisi sisältää kursseilla käsiteltyjä asioita sekä antaa palautetta vaikutelmista kursseista ja professoreista kokonaisuudessaan. Ohjelman lopullisten arviointien tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtaisia ​​- mitä enemmän palautetta, sitä parempi. Kaksoistutkinto-ohjelman osallistujien on toimitettava ohjelman väli- ja loppuarvioinnit.

Täytyykö minun olla valmistunut tai täytettävä tutkintovaatimukset, jotta voin suorittaa valtion asianajajakokeen?

Säännöt vaihtelevat osavaltioittain, joten sinun tulee tarkistaa Office of Registration Services -palvelusta ja oman osavaltion asianajajayhdistyksestä (tarkat aikataulut muille vaatimuksille, kuten pro bono -ajat ja MPRE-testi). Joissakin osavaltioissa, mukaan lukien New York, J.D.-opiskelijat voivat yleensä istua baarissa niin kauan kuin tutkintovaatimukset on täytetty onnistuneesti, vaikka heille ei olisikaan vielä annettu tutkintoa.

Täytyykö minun saada ulkomaisen lakikouluni täyttämään lakikoulutodistus, kun olen suorittanut valtion asianajajakokeen? Kuinka teen sen?

Kun olet suorittanut valtion asianajajakokeesi, sinun on annettava jokaiselle osallistuneelle lakikoululle, mukaan lukien ulkomaiset lakikoulut, vahvistettava tämä täyttämällä alkuperäinen lakimuotoilulomakkeen todistus. Sinun tulisi tunnistaa yhteyshenkilö, jolle voit lähettää tämän. Jos tarvitset apua yhteyshenkilön löytämisessä, ilmoita siitä OIP: lle. (Jokaisessa ulkomailla opiskelevassa kumppanikoulussa on määritettävä vastuullinen yhteyshenkilö siellä ohjelmassa mukana oleville Columbian opiskelijoille.)


Mielenkiintoisia Artikkeleita

Toimituksen Valinta

28 elokuvaa ensi-ilta Sundance-elokuvajuhlilla 2018
28 elokuvaa ensi-ilta Sundance-elokuvajuhlilla 2018
Vuoden 2018 Sundance-elokuvajuhlilla ensi-iltansa on 27 elokuvaa ja yksi mukaansatempaava tekoälyhanke, joka edustaa Columbian yliopiston elokuvantekijöiden työtä kirjoittamisen, ohjaamisen ja tuotannon sekä monia muita tehtäviä, kuten toimittaja, käsikirjoitusten valvoja, yhteisproduktori, yksikkötuotantopäällikkö, Casting Johtaja, jälkituotantovalvoja, valujohtaja ja vastaava tuottaja.
Flunssan laukauksen tiede
Flunssan laukauksen tiede
Saapuessaan syksyisen kylmän ilman kanssa influenssakuvia jaetaan klinikoilla ja apteekeissa eri puolilla maata. Vaikka rokote on epätäydellinen, se on luotettavin tapa välttää mahdollisesti tappava infektio. Vaikka monet pitävät sitä kausiluonteisena haittana, influenssa tappaa noin 19 000 amerikkalaista keskimäärin vuodessa. Hilary Koprowskin uraauurtavan työn jälkeen
Suuririkoksen kilpailun kirous uudella kullatulla aikakaudella
Suuririkoksen kilpailun kirous uudella kullatulla aikakaudella
Varoitus yritysten ja teollisuuden liiallisen keskittymisen vaaroista taloudelliselle ja poliittiselle tulevaisuudellemme.
Voimmeko kuvitella uuden Internetin?
Voimmeko kuvitella uuden Internetin?
Ritarin ensimmäisen muutosinstituutin isännöi viikon mittainen symposium, jossa selvitettiin tapoja vähentää teknisten jättiläisten määräävää asemaa ja löytää uusia vaihtoehtoja verkossa keräämiseen.
Arabimusiikkiyhtye
Arabimusiikkiyhtye
Columbia Arab Music Ensemble (CAME) on esitysyhtye, joka on omistettu laulu- ja instrumentaalimusiikille arabimaiden alueelta. Ryhmän ohjelmisto, joka opetetaan suullisen välityksen ja muistamisen avulla, sisältää lauluja ja instrumentaalikappaleita alueen folk-, suosittu- ja klassisesta tyylilajista korostaen Maqam-rakennetta, rytmisyklejä, genrejä, esityskäytäntöjä ja
Desmond Upton Patton
Desmond Upton Patton
Apulaisprofessori Desmond Upton Patton tutkii väkivallan reittejä sekä verkossa että muualla väestön pienituloisten nuorten keskuudessa. Apulaisprofessori Desmond
Pitkä laukaus
Pitkä laukaus